Ex-konferansen 22.-23. november

Årets konferanse vil sette søkelyset på kostnadsbesparelser i etOrginal_Logo_justert sikkerhetsperspektiv. Konferansen legger vekt på regelverk og standardisering i samspill med praktiske erfaringer. Kompleksitetene av anleggene utvikles kontinuerlig samtidig som det er behov for åifea gjennomføre betydelige kostnadsreduksjoner. Hvor kan man spare og hva kan bransjen selv gjøre for å få ned kostnadene? Sikkerhetsmessig er det også avgjørende å identifisere hvor man ikke kan spare.

Påmeldingsknapp

Evaluering av Ex-konferansen

Konferansen samler representanter for norske myndigheter som oppdaterer bransjenFotolia_43158344_200x300 på forskriftene, samt myndighetenes erfaringer fra bl.a. markedskontroll og ulykker. Videre forteller industribedriftene om sine erfaringer med tanke på tennkilder og sikkerhet.

Det blir gjennomgang av nye NEK 420 der det er flere oppdateringer fra 2010-utgaven. Videre vil den nasjonale Ex-komitéen, NK31, informere om sitt arbeid, samt hvordan norske fagfolk kan delta i standardiseringsarbeid for å påvirke nasjonalt og internasjonalt regelverk.

I 2016 trer det ny ATEX-direktivet i kraft og det blir orientert om betydningen av dette både med tanke på forskrifter og sertifisering.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder. I tillegg er konferansen en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter, «brukere».

Forskriftene viser til normene

Normer og normsamlingene er nyttige verktøy for næringslivet i arbeidet med å levere utstyr og systemer i tråd med god internasjonal praksis, men også myndighetene er flittige brukere av referanse til standard i sitt regelverk. Myndighetene oppgir ofte normer som aktuelle metoder for å tilfredsstille forskriftene.

Eksempler på dette er:

  • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område – relatert til NEK 420
  • Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer – relatert til EN 50110-1
  • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg – relatert til NEK 400
  • Forskrift om maritime elektriske anlegg – relatert til NEK 410
  • Forskrift om elektrisk utstyr – et stort antall produktnormer utgitt av NEK/CENELEC/IEC

Nettverksbygging

Utover de mange interessante foredrag, er en viktig motivasjon for deltakelse på konferansen å knytte kontakt med påvirkere av regelverk. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC og andre organisasjoner.

Historikk

Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annet hvert år i regi av NEK og IFEA. I år holdes konferansen som så mange ganger før på Grand Hotel i Oslo sentrum. Det er en populær konferanse. Med deg tidlig på for å være sikker på å få plass og for å få rabatt. Se påmeldingsside.

Konferansekomite

Arild Nordø, Siemens
Arild Røed, NEK
Lennart Jardstål, Statoil
Dag Ove Fauskanger, Kværner Stord AS
Per Harald Grinde, Teekay Petrojarl AS
Ingulf Egeland,
Bjørn Spongsveen, Presafe
Kristin Grevle Haug, NEK
Elisabeth Alvestad, Ifea

Vi gleder oss til å servere deg en flott konferanse!

Orginal_Logo_justert              ifea