En arena hvor faglig nettverk bygges

NEK og IFEAs Ex-konferanse er et samlingspunkt for våre bransjemedlemmer, brukere av standarder og fagfolk som er interessert i å lære om hvordan standarder kan bidra til forenkle avtaler og arbeidsprosesser. Videre får man god oversikt om hvordan standarder kan bidra til å oppfylle offentlig regelverk. 

Arild-Røed_200x300«Få steder får man så god oversikt over utviklingen i regelverk og normer relatert til eksplosjonsfarlige områder. Det er snakk om omfattende regelverk og det er ikke bare snakk om Norge. Det som skjer internasjonalt og i Europa påvirker oss i Norge i meget stor grad, sier fagsjef Arild Røed.»

«NEK og IFEA henter inn de beste foredragsholderne på de aktuelle tema. Flere av foredragsholderne er aktive medlemmer i NEK og IFEA og deltar også i internasjonal standardisering. Disse er blant landets fremste eksperter innen sitt fagområde, avslutter Røed.» 

God investering av tid

NEK er det norske standardiseringsorgan innen el- og ekomområdet. Det er rundt 100 tekniske komiteer innen NEKs portefølje som arbeider med nasjonale, europeiske og internasjonale standarder innen hele verdikjeden.

Ved å ivareta egne interesser er man med på å balansere andre interesser og slik sett bidra til global konsensus i viktige standardiseringsspørsmål som bidrar til kostnadsreduksjoner, økt sikkerhet og økonomisk vekst.

Ifea er Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering. Organisasjonen samler årlig 1000 fagpersoner til kur og konferanser innenfor området. Ifea avholder åpne kurs for grunnopplæring og oppdatering av fagpersonen som arbeider med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Ifea tilbyr også bedriftsinterne kurs innenfor området.

Stein_Altern
«Vi ser på Ex-konferansen som den store faglige begivenheten og det nødvendige samlingspunktet for alle som vil holde seg oppdatert på regelverk og lytte til praktiske brukererfaringer om Ex-installasjoner, sier Stein Altern som er administrerende direktør i Ifea.»

«Våre medlemsbedrifter ønsker å være åpne om sine praktiske erfaringer og dette sørger vi for at vi deler på en systematisk måte på Ex-konferansen, forteller Altern.»