Foredragsholdere

Stein Altern – IFEA

Stein_Altern-2

Stein Altern er direktør i Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering (Ifea) siden 2014. Ifea arrangerer Den Nasjonale Ex-konferansen sammen med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Altern har arbeidet 30 år i  prosessindustrien blant annet i Siemens, Norske Skog og i Södra. Han har vært fagansvarlig for elektro- og automatiseringsavdelinger og ledet prosessindustribedrifter.

Frode Kyllingstad – Sjefingeniør – DSB

Frode_Kyllingstad

Frode Kyllingstad har spesialkompetanse om elektriske anlegg i Ex-soner. Før han ble ansatt i DSB arbeidet han flere år innen kraftsektoren. I DSB startet han som tilsynsingeniør. De senere årene har han vært sjefingeniør ved DSBs hovedkontor i Tønsberg. Kyllingstad er for øvrig sentral i etatens regelverk rundt sikkerhet ved arbeid i eller ved elektriske anlegg, regelverk rundt luftledninger i forsyningsnett og kurs/informasjonsvirksomhet. Han er videre aktivt ekspertmedlem i NK31, komiteen som forvalter NEK 420 om elektriske Ex-anlegg.

Ingulf Egeland – Teknologiansvarlig/CEO i Ex-tech Group og leder av NK 31

Ingul_Egeland_100x150-Ingulf Egeland er til daglig teknologiansvarlig og CEO i Ex-tech gruppen og har mer en 36 års erfaring med produkter og installasjoner i Ex-områder. Egeland har opp gjennom mange år vært delaktig og pådriver av spesialløsninger og systemer for bruk i Ex områder, innen de fleste beskyttelsesprinsipper. Han har 8 års erfaring med drift, installasjon og vedlikehold av Ex-utstyr på et stort prosessanlegg og var i 25 år også delaktig i oppbygningen av Technor-gruppen som medeier og ansvarlig for teknologi og forretningsutvikling.

I tillegg er Egeland leder i NEKs nasjonale Ex-komité, NK31.

Arne Nossum – Statoil

Arne_Fossum_100x150Arne Nossum har faglig bakgrunn innenfor elkraftteknologi, og har arbeidet i Statoil med drift av elektriske anlegg på Statoils sokkelinstallasjoner i 25 år. Før dette bransjeerfaring fra Siemens. Nossum har deltatt i flere utbyggingsprosjekter og har driftserfaringer knyttet til bygging, drift og vedlikehold av elektriske høy og lavspenningsanlegg i Ex-områder.

Videre har Nossum rollen som ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoils sokkelinstallasjoner, og har vært medlem i IFEAs Ex-utvalg siden 2003.

Eva Kristin Tvedt – IECEx Certification Manager – Karsten Moholt AS

Eva_Kristin_Tvedt

Eva Kristin Tvedt har arbeidet med teknisk sikkerhet og eksplosjonssikkerhet siden 1991. Hun har bred erfaring fra sikkerhetsdisiplinen gjennom prosjekter for både landbasert prosessindustri og offshoreinstallasjoner i ulike driftsfaser. Oppdragene omfatter teknisk sikkerhet, testing av utstyr, eksplosjonsrisikoanalysestudier, sikkerhetsverifikasjoner og støtte til operasjonell drift (barrierestyring) offshore. Tvedt har også erfaring fra driftsmiljø mht. risikostyring, sikkerhetsledelse og planlegging av revisjonsstans. Videre har hun deltatt på offshoreverifikasjoner og ledet granskning/dybdestudier ved alvorlige hendelser (gasslekkasjer).

Tommy Damm – ABB

Tommy_Damm_100x150Tommy Damm er produktansvarlig for frekvensomformere i ABB. Han er utdannet automasjonsingeniør, og har jobbet med elektro og automasjon i ABB i 18 år. Til daglig jobber han med teknisk støtte og salg av frekvensomformere og PLS.

Bård Johnsen, Sjefingeniør – Petroleumstilsynet

Baard_Johansen_100x150

Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Johnsen er utdannet sivilingeniør elkraft og har i tillegg en MSc i teknologiledelse fra USA. Johnsen har også mange års erfaring fra prosjektering, drift og vedlikehold av Ex-installasjoner, både som innleid og ansatt i Unitech Engineering, ConocoPhillips og Statoil.

Gaute Nessa – Siemens

Gaute_Nessa_100x150Gaute Nessa er salgsleder for Siemens offshore elektro og derav blant annet ansvarlig for salg av UPS Systemer. Han har 26 års erfaring fra Olje og Gass offshorevirksomhet, deriblant flere år med ingeniørarbeid på ex-systemer. Nessa er pådriver for utvikling av nye løsninger, samt deltagelse innen standardiseringer i Siemens. Pågående arbeid er blant annet utvikling av UPS løsninger for eksplosjonsfarlige områder.

Livar Risa – NOR Elektro Automasjon

Livar_Risa_100x150Livar Risa er Ex-ansvarlig og jobber som teknisk sjef og installatør for NOR Elektro Automasjon AS, et selskap i NOR-Industri Gruppen.

Risa har allsidig bakgrunn fra utvikling, installasjon, drift og vedlikehold av NORSOK Z-015 – midlertidig utstyr. Videre har han jobbet med maskiner og containerbaserte moduler og løsninger for bruk on/offshore fra Swire Oilfield Services, Sønnico, Solland Elektro, Scan Tech og ABB Installasjon.

I tillegg er han medlem i NK31, den nasjonale Ex-komitéen og leder for NORSOK Z-015 komitéen (EG Z TE).

Egil Skogland – ABB

Egil_Skogland_100x150Egil Skogland er sjefingeniør ved ABB Stavanger og jobber med modifikasjoner innen prosess- og safety-kontrollsystemer offshore. I tillegg kjører han intern kursing og utvikling av fagkompetanse for personell i ABB. Videre har Skogland bakgrunn fra Multiconsult, NOV og Semco Maritime, og lang erfaring innen design, konstruksjon og installasjon av kontrollsystemer for Ex, herunder Ex i som spesialfelt.

Ragnar Slettestøl – Cryomar

Ragnar-Slettestøl_100x150Ragnar Slettestøl er daglig leder og medeier i Cryomar AS siden oppstarten i 2011. Videre medeier og ansatt i søsterbedriften Innogas AS som opererer i landmarkedet med LNG/CNG og fornybar-løsninger siden 2009. Slettestøl er sivilingeniør fra NTH – elkraft 1982. Jobbet med Offshore-prosjekter i Kværner Engineering, Siemens, og Shell International frem til 1994, sistnevnte som hovedansvarlig for kontroll- og instrumenteringssystemer på Troll A plattformen. Han har jobbet 10 år som produktsjef i Autronica (nå Kongsberg Maritime), 1994 – 2003.

Prosjektleder og Daglig Leder i ulike deler av Vigor-gruppen. Etter oppdelingen og utsalget av Vigor-gruppen, Regionssjef for Fabricom Midt-Norge.

Hobby: trener, leder og anleggsbygger i ulike idretter. For tiden styreleder i Toppserieklubben Trondheims-Ørn.

Shailesh Chauhan – SHELL

Shailesh-Chauhan_100x150

Shailesh graduated from the University of Rajasthan (Now known as National Institute of Technology- Jaipur, India) in 1997 with a BE (Electrical) degree. He has been working in the Oil & Gas industry for more than 19 years. He has a lot of field experience under his belt from various electrical engineering maintenance, operation and projects roles. In past he has delivered papers in EXPIC and PCIC conferences. Since 2006 he is working for SHELL where he started as a consultant electrical engineer. His most recent assignment was as a Head of Electrical at Russia’s first LNG plant. He has started his current assignment as an Electrical Engineering Team Lead at Shell P&T, Stavanger, Norway since early 2014.

Reidar Abrahamsen – Tranberg AS

Reidar_Abrahamsen_100x150Reidar Abrahamsen har 41 års fartstid hos Tranberg AS. Han begynte i 1975 på Elektroverksted og var med i utviklingen av Ex-produkter fra midten av 80 tallet.

Spesialfelt er Ex koblingsbokser og kabelinnføringer. Hos Tranberg AS har han vært ansatt i flere roller. Leder for Elektroverkstedet i 6 år, produksjonsplanlegger og produksjonssjef i noen år. Videre har Abrahamsen studert innkjøp og logistikk og var innkjøpssjef, og deretter Logistikksjef i en periode. Han har også vært salgsansvarlig for Ex-koblingsbokser og kabelinnføringer i en lengre periode. I dag er Abrahamsen Key Account Manager for Offshore Solutions i Tranberg AS.

Leif Erik Fjøsne – Stahl-Syberg AS

Leif_Eirik_Fjøsne_100x150Leif Erik Fjøsne jobber som «System sales Engineer / Inspector» hos Stahl-Syberg AS. Han har 20års fartstid og er i dag en av to sertifiseringsansvarlige. I tillegg jobber Fjøsne med teknisk support på salg/systemløsninger.

Geir Ottersen – Statoil

Geir_Ottersen_100x150Principal Engineer electrical systems – Statoil’s Teknologi og Prosjektdivisjon (TPD/PRD). Jobber med nye offshore prosjekter, for tiden Johan Sverdrup. Tidligere jobbet med Mariner og Bressay-feltene på Britisk sektor. Ottersen har jobbet for Statoil siden 2009 og har mer enn 30 års erfaring med elektriske anlegg for olje og gass, inkl. maritim sektor fra tidligere arbeidsgivere som ExxonMobil (Slagenraffineriet), DNV (Høvik), DSB (Tønsberg) og Høgskolen i Vestfold, samt eget konsulentfirma. Ottersen har hele tiden jobbet med elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder som spesialfelt, i tillegg til generell elkfraftproblematikk for O&G.

Bjørn Spongsveen – Avdelingsleder – DNV Nemko      Presafe AS

Bjorn_Spongsveen

Bjørn Spongsveen er avdelingsleder for Ex-avdelingen i DNV Nemko Presafe AS. Presafe er teknisk kontrollorgan for ATEX-direktivet og sertifiseringsorgan for IECEx. Spongsveen har over 25 års erfaring med testing og sertifisering av Ex-utstyr i Nemko, DNV og Presafe. I tillegg er han sekretær i NK 31, den nasjonale Ex-komiteen.

Arild Røed – Fagsjef – NEK

Arild-Roed_2_100x150

Arild Røed er fagsjef hos NEK med ansvar for elektriske anlegg i Ex- og maritime omgivelser. I tillegg er Røed sekretær i IEC TC 18 for skip og offshoreenheter. I rollen som fagsjef følger Røed opp de norske komiteene relatert til ansvarsområdet, blant annet komiteene som forvalter NEK 410, NEK 420 og NEK TS 606. Røed har vært hos NEK siden 2013. Røed er ingeniør elkraft og har bl.a. lengre erfaring fra Nemko mht. testing og sertifisering av Ex-utstyr.