Om Ifea

ifeaIfea – Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
Ifea -The Association for Electrotechnics and Automation in Industry

Visjon

Alle virksomheter skal velge Ifea som den foretrukne arena for interessearbeid, kompetanseformidling, læring og nettverksbygging innen elektro- og automatisering.

Forretningside

Ifea skal være en forening med medlemmer fra virksomheter med elektro- og automatiseringsmiljø. Ifea skal være en forening som synliggjør betydningen av elektro- og automatiseringsfagene i medlemsbedriftenes verdikjede og fremmer utviklingen og anvendelsen av fagene gjennom kompetanseoverføring og nettverksbygging.

Ifea er aktivt organ som virksomheter, myndigheter og andre organisasjoner henvender seg til angående spørsmål knyttet til elektroteknikk og automatisering, og som virksomhetene foretrekker å benytte for å påvirke fagenes rammebetingelser.

Ifea skal ha et balansert forhold mellom brukere og leverandører og mellom store og små fagmiljøer i sin medlemsmasse.

Virksomhetsområder

Ifea arbeider innenfor følgende virksomhetsområder:

  • Kurs- og konferansevirksomhet
  • Regionsvirksomhet
  • Faglige utvalg og komiteer
  • Forlagsvirksomhet
  • Messevirksomhet
  • Marked-Informasjon
  • Prosjektoppdrag

Administrasjon

Ifeas administrasjon holder til i Nærinsgslivets Hus-sammen med Norsk Industri og NHO. Postadresse: Ifea, Postboks 7078 Majorstuen, 0306 OSLO
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo
Telefon: 23 19 68 90
E-post: firmapost@ifea.no

Stein_Altern-2 Stein Altern
Administrerende direktør
Telefon: +47 23 19 68 95/913 39 215
stein.altern@ifea.no
Elisabeth_Alvestad Elisabeth Alvestad
Kurs- og konferanseansvarlig
Telefon: +47 23 19 68 93/908 87 308
elisabeth.alvestad@ifea.no eller kurs@ifea.no