Om NEK

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ansvar for standardisering innenfor el- og ekom-området og vedtar normer/standarder på disse områdene.

Orginal_Logo_justertNEKs overordnede mål er å sikre at Norske Elektrotekniske Normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Norsk Kommunikasjonsmyndighet, standardiseringen i Norge.

Mer informasjon om NEK

Komitearbeid

«Rundt 500 eksperter fra norsk næringsliv deltar i NEKs tekniske komiteer – de arbeider med alt fra normer som gjelder generatorene i fjellhallene, overføring, distribusjon, lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr. Tilsvarende i forhold ekomanlegg: Infrastruktur, ekom-kabling og systematikk, fiber, alarmanlegg.»

Deltakelse i NEKs tekniske komiteer er åpent for alle  interesserte. Hvis du arbeider innen el- eller ekombransjen er det overveiende sannsynlig at du vil finne en komite som arbeider akkurat innen ditt spesialområde. Komiteen er dermed et viktig nettverk som du kan benytte utenom møtene. NEK har lagt ut mye relevant informasjon om komitearbeid og oppfordrer interesserte til å ta en titt.

Informasjon om komitearbeid

Nasjonalt og internasjonalt normarbeid gjennom NEK

Elektrotekniske forskrifter og normer blir i økende grad internasjonale, og Norge har gjennom avtaler i WTO og EØS forpliktet seg til å arbeide for fjerning av de resterende tekniske handelshindringer. Forskriftsarbeidet foregår i offentlig regi, mens det aktuelle normarbeidet foregår i IEC og CENELEC. Det er bare som medlem av NEKs Normkomiteer at norske representanter, deriblant forskriftsmyndigheter, kan delta i det viktige internasjonale normarbeidet.

Kontaktopplysninger

Besøks- og postadresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo
Telefon: 67 83 31 00
E-post: nek@nek.no
Web: www.nek.no