Program

(pr. 2016-11-09)

Tirsdag 22. november

09:00 Registrering/Kaffe
09:45 Åpning av konferansen

Velkommen v/Stein Altern, Ifea
Møteleder: Dag Ove Fauskanger, Kværner Stord

10:00 Myndighetskrav

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

Frode Kyllingstad – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Standardisering og regelverk

Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene. Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

Ingulf Egeland, Ex-tech/Leder av NEK/NK31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder.

11:30 Pause
11:45 Varmekabler i Ex-områder

Arne Nossum, Statoil

12:30 Lunsj
Møteleder: Arild Røed, NEK

13:30 Tennkildekontroll – Forebygging, reparasjon og vedlikehold av elektriske og ikke-elektriske tennkilder

Hva betyr oppdateringen av Innretningsforskriften § 10a (jan.2015) som omhandler Tennkildekontroll «For å forebygge antennelse av brennbare atmosfærer skal det foretas en systematisk kartlegging av potensielle elektriske og ikke-elektriske tennkilder». Innlegget omhandler risikobasert vedlikehold i forhold til roterende, elektrisk og ikke-elektriske tennkilder i ulike deler av industrien (både offshore og i landbasert prosessindustri) og hvordan man skal forebygge dem.
Denne forståelsen er viktig å ha for utførende personell for å ivareta barrierestyringen på plattformen eller i et landbasert prosessanlegg.

Eva Kristin Tvedt, Karsten Moholt AS

Motordrifter og VSD drifter i Ex-områder
 • Hvordan VSD påvirker motoren
 •  Krav til kombinasjonen Ex motor og VSD
 •  Sikkerhetsfunksjoner i VSD

Tommy Damm, ABB

15:00 Pause
15:30 Petroleumstilsynet – prioriteringer, forventninger og nytt om regelverket
 • Petroleumstilsynet – prioriteringer, status og signaler
 • Risikobegrepet (Ptil notat)
 • Barrierer – utdyping og definisjoner (Ptil barrierenotat)
 • Relevante erfaringer fra tilsyn og hendelser

Bård Johnsen – Petroleumstilsynet

UPS and Battery System for outdoors hazardous area
 • General introduction of Oseberg Vestflanken 2 – UWP concept
 • Statutory regulations and norms
 • Customer requirements; Specifications and Design Criteria’s
 • Loads
 • System configuration
 • General introduction

Gaute Nessa, Siemens

17:00 Takk for i dag
19:00 Middag på Grand Hotel (egen påmelding)

Onsdag 23. november

Møteleder: Arild Røed, NEK

08:30 Ex-konteinere (TVR) – oppdateringer av standarder

Transportable Ventilated Rooms (TVR), også kjent som Ex-konteinere kan ha mange funksjoner i eksplosjonsfarlige områder. Ex-konteinere klassifiseres som utstyr i ATEX-direktivet og EN 50381 som er en gammel Europastandard må benyttes for sertifisering. IEC 60079-13 spiller også en rolle. Hør mer om arbeidet med oppdatering av kravene til Ex-konteinere.

Livar Risa, NOR Elektro Automasjon

09:15 Exi prinsippet og sjekkpunkter for kalkulasjon
 • Kort repitisjon og gjennomgang av Exi prinsipp
 • Krav til kompetanse
 • Simple apparatus. Definisjon og krav
 • Galvanisk barrierer versus Zener barriere
 • Eksempel på IS kalkulasjon og dokumentasjon. 1% regel for L og C
 • Muligheter med flere barrierer eller flere sensorer. Kalkulasjon av sammensatt krets

Egil Skogland, ABB

10:00 Pause
10:30 LNG og Bunkers, Ex-erfaring
 • LNGs dynamiske egenskaper – hvilke utfordringer medfører det for sikkerhet og miljø
 • Hvordan bygger man systemene for å begrense omfanget av Ex-soner, dynamiske soner
 • Hvilke Ex-teknologier anvendes i anleggene
 • Hvordan oppnå sikre anlegg – motstridende paradokser?

Ragnar Slettestøl, Cryomar

11:15 Ex Inspections – A journey for maintenance engineers

Ex installations are safety critical elements. Projects still fail to deliver a good quality Ex installation mostly due to lack of proper planning and execution of the Ex inspections during construction phase. The poor quality of Ex installation delivered to the maintenance organization becomes a nightmare as the maintenance organization is neither resourced nor does it have adequate budget to handle this challenge. This paper will discuss the Ex inspection journey of a new site where Ex inspections and Ex equipment records were not properly handled during the project phase. No Ex dossier was delivered as a part of the project. The main challenges faced by the maintenance staff included Ex competency, Ex Inspection strategy, resources constraints and access issues.

Shailesh Chauhan, Norske Shell

12:00 Lunsj
Møteleder: Dag Ove Fauskanger, Kværner Stord

13:00 Kabelinnføringer
 • “Heavy Duty” Exe Through gland
 • Through gland uten (x) I sertifikatet
 • Compression gland (Egnet for krav til “flytgrense” på kabelens innerkappe)
 • Compound glands med flytende støpemasse

Reidar Abrahamsen, Tranberg AS
Leif Erik Fjøsne, Stahl-Syberg AS

13:40 Ex-kabelinnføringer – «Through gland» med press på ytre kappe

Bruk av ulike typer kabler og innføringer på Ex d-kapslinger er et omdiskutert tema. Prinsippet er imidlertid at en eventuell eksplosjon inne i kapslingen ikke skal finne veien ut via kabelinnføringen eller kabelen. Hva er så den beste løsningen både med tanke på installasjon, sikkerhet, kostnader?

Geir Ottersen, Statoil

14:20 Pause
14:40 Sertifisering

Nytt om IECEx og ATEX-sertifisering, samt betydningen av nytt ATEX direktiv relatert til sertifisering.

Bjørn Spongsveen, Presafe

15:20 NEK 420

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlig områder.

Arild Røed, Norsk Elektroteknisk Komite

15:30 Avslutning

Med forbehold om justeringer i programmet.